КОПИРАЙТИНГ

Копирайтингът (copywriting) цели да повиши разпознаваемостта на марката и може реално да подтикне публиката към предприемането на конкретно действие: споделяне, покупка, желание за повече информация.

Професионално написаните винени текстове са рядкост в България. Ние предлагаме уникална винена експертиза, комбинирана с повече от 20-годишен журналистически опит. Написали ме общо повече от 300 статии за вино на български, немски и английски език.

 

© 2017 Avinissima

FInd us also here:

  • White
  • White Facebook Icon
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube